BÁO MỚI

Tài nguyên dạy học

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Điệu

0973.563.227

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  bnerhaiben

  Chat Online

  Gốc > THỜI KHÓA BIỂU >

  THỜI KHÓA BIỂU 2012-2013 CÁC LỚP

   

  Thứ

  Tiết

  1A

  1B

  1C

  1D

  1E

  2A

  2B

  2C

  2D

  2E

  3A

  3B

  3C

  3D

  4A

  4B

  4C

  4D

  4E

  5A

  5B

  5C

  5D

  5E

  HAI

  1

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  CC

  2

  MT

  HV

  HV

  HV

  HV

  ÂN

  TĐ

  TĐ

  T Đ

  T Đ

  TA3

  TĐ

  TĐ

  TĐ

  KH

  TĐ

  TĐ

  TA2

  TD2

  TD1

  T

  T

  T

  TA1

  3

  HV

  MT

  HV

  HV

  HV

  TĐ

  ÂN

  TĐ

  TĐ

  TĐ

  TĐ

  TA3

  KC

  KC

   TĐ

  TD2

  TA2

  TĐ

  TĐ

  TĐ

  TD1

   T Đ

  TA1

  T

  4

  HV

  HV

  MT

  ĐĐ

  ĐĐ

  TĐ

  TĐ

  ÂN

  T

  T

  KC

  KC

  TA3

  T

  T

  TA2

  TD2

  T

  T

  T

  TĐ

  TA1

  TD1

  TĐ

  1

  ĐĐ

  ĐĐ

  ĐĐ

  OT

  OT

  T

  T

   T

  ÂN

  ĐĐ

  T

  T

  T

  LTC

  TD2

  T

  T

  KH

  TA2

  ĐĐ

  TA1

  TD1

  TĐ

  ĐĐ

  2

  OT

  OT

  OT

  OT

  MT

  ĐĐ

  ĐĐ

  ĐĐ

  ĐĐ

  ÂN

  TATC

  TATC

  TATC

  TATC

  TA2

  KH

  KH

  TD2

  MT

  TA1

  ĐĐ

  ĐĐ

  ĐĐ

  TD1

  3

  OT

  OT

  OT

  MT

  ÂN

   

   

   

   

  TD1

  TATC

  TATC

  TATC

  TATC

  KC

  KC

  KC

  KC

   

  LS

  LS

  TA1

  LS

  LS

  BA

  1

  ÂN

  HV

  HV

  HV

  HV

  TD1

  T

  T

  T

  T

  TA3

  T

  T

  TD2

  MT

  T

  T

  TA2

  T

  T

  T

  T

  T

  T

  2

  HV

  ÂN

  HV

  HV

  HV

  T

  TD1

  CT

  CT

  CT

  T

  TA3

  TD2

  T

  T

  MT

  TA2

  T

  LTC

  CT

  CT

  CT

  CT

  CT

  3

  HV

  HV

  ÂN

  T

  T

  CT

  CT

  TD1

  TV

  TV

  CT

  TD2

  TA3

  CT

  TA2

  TA2

  MT

  LTC

  KH

  LTC

  LTC

  LTC

  LTC

  LTC

  4

  T

  T

  T

  ÂN

  TC

  TV

  TV

  TV

  TD1

  TV

  TD2

  CT

  CT

  TA3

  LTC

  LTC

  LTC

  MT

  TA2

  KH

  KH

  LS

  KH

  KH

  1

  OT

  OT

  OT

  OT

  OT

  TH

  TH

  TH

  TH

  TH

  TNXH

  TNXH

  TNXH

  TNXH

  TATC

  TATC

  TATC

  TATC

  TATC

  KT

  KT

  KH

  KT

  TA1

  2

  OT

  OT

  OT

  OT

  OT

  LH

  LH

  LH

  LH

  LH

  LH

  LH

  LH

  LH

  TATC

  TATC

  TATC

  TATC

  TATC

  ĐL

   

  KT

  TA1

  KT

  3

  OT

  OT

  OT

  OT

  OT

  LH

  LH

  LH

  LH

  LH

  LH

  LH

  LH

  LH

  LS

  LS

  LS

  LS

  LS

   

  TA1

   

   

   

  TƯ

  1

  HV(TViết)

  HV(TViết)

  HV(TViết)

  HV(TViết)

  HV(TViết)

  MT

  T

  T

  T

  T

  TĐ

  TĐ

  TĐ

  HN

  TD2

  T

  T

  TA2

  T

  TA1

  T

  T

  T

  TD1

  2

  HV(TViết)

  HV(TViết)

  HV(TViết)

  HV(TViết)

  HV(TViết)

  T

  MT

  TĐ

  TĐ

  TĐ

  T

  T

  ÂN

  TĐ

  T

  TD2

  TA2

  T

  TĐ

  TĐ

  TĐ

  TĐ

  TD1

  TA1

  3

  T

  T

  T

  T

  T

  TĐ

  TĐ

  MT

  LTC

  LTC

  LTC

  ÂN

  T

  T

  T Đ

  AV2

  TD2

  TĐ

  TLV

  TLV

  TLV

  TD1

  TA1

  T

  4

  TNXH

  TNXH

  TNXH

  TNXH

  TNXH

  LTC

  LTC

  LTC

  MT

   

  ÂN

  LTC

  LTC

  TV

  TLV

  TĐ

  TĐ

  TD2

  ĐL

  T

  TD1

  TA1

  TĐ

  TĐ

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TATC-TH

  TATC-TH

  TATC-TH

  TATC-TH

   

  TLV

  TLV

  TLV

  TA2

  TD1

  TA1

  TLV

  TLV

  TLV

  2

   

   

   

   

   

  TATC

  TATC

  TATC

  TATC

  TATC

  TV

  TV

  TV

  TA3

  TA2

   

   

   

   

  LH

  LH

  LH

  LH

  LH

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TD1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TH

  TH

  TH

  TH

  TH

  NĂM

  1

  HV

  TD2

  HV

  HV

  HV

  TD1

  T

  T

  T

  T

  MT

  T

  T

  TA3

  TA2

  T

  T

  ÂN

  T

  T

  T

  T

  T

  T

  2

  HV

  HV

  TD2

  HV

  HV

  T

  TD1

  CT

  CT

  CT

  T

  MT

  TA3

  T

  T

  TA2

  ÂN

  T

  LTC

  LTC

  LTC

  LTC

  LTC

  LTC

  3

  T

  HV

  HV

  TD2

  T

  CT

  CT

  TD1

  TNXH

  TNXH

  CT

  TA3

  MT

  CT

  LTC

  ÂN

  TA2

  LTC

  TA2

  KC

  KC

  KC

  KC

  KC

  4

  TC

  T

  T

  T

  TD2

  TNXH

  TNXH

  TNXH

  TD1

  KC

  TA3

  CT

  CT

  MT

  ÂN

  LTC

  LTC

  TA2

  KH

  KH

  KH

  KH

  KH

  KH

  1

  OT

  TC

  TC

  TC

  OT

  TV

  TV

  TV

  TV

  TV

  TNXH

  TNXH

  TNXH

  TNXH

  TH

  TH

  TH

  TH

  TH

  TA1

   

   

   

   

  2

  OT

  OT

  OT

  OT

  OT

  TATC

  TATC

  TATC


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Thị Thanh Duyên @ 09:17 31/08/2012
  Số lượt xem: 251
  Số lượt thích: 1 người (Trần Thị Thái Thanh)
   
  Gửi ý kiến