BÁO MỚI

Tài nguyên dạy học

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr. Điệu

0973.563.227

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  bnerhaiben

  Chat Online

  giao an let's learn book 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tu soan
  Người gửi: Lê Thị Ái Lành
  Ngày gửi: 18h:44' 11-09-2011
  Dung lượng: 96.5 KB
  Số lượt tải: 253
  Số lượt thích: 0 người
  THEME ONE: YOU AND ME Day of planning : 15/8/2011
  Week 1 Day of teaching : 22/8/2011
  UNIT 1: HELLO.
  (Period 1 )
  Aims: by the end of this lesson students will be able to:
  _ Say hello with everybody.
  _ Introduce their name with everybody
  Sentence patterns: Hello.I’m……/ Hi, I’m…..
  Materials: student’s book, cassettes/ CD
  Stages of the lesson:
  time
  T’s activities
  Ss’activities
  
  5’


  5’

  10’

  5’


  7’
  3’

  I> Warm up and Review:
  Introduce yourself to Ss.
  II>Presentation:
  Introduce the new vocabulary
  Introduce some new vocabulary, write on the board and read.
  - Hello = Hi: xin chào
  - I’m = I am : Tôi là
  Present the dialogue:
  Read the dialogue and translate into Vietnamese.
  Hello. I’m Nam.
  Hi , I’m Mai.
  Hi , I’m Alan.
  Hello . Alan. I’m LiLi.
  Grammars:
  To introduce yourself to everybody:
  Ex: Hello. I’m LiLi. Hi, I` LinDa,
  Xin chào tôi là LiLi.
  Practice:
  Give the dialogue:
  A: Helllo. I’m……..
  B: Hi,………………..
  I’m………………..
  Homework:
  Exercises 1,2,3,4 page 6,7,8 . book 1

  
  Ss repeat
  Ss repeat by individual


  Ss repeat and practice the dialogue in pairs.

  Listen and write  Complete the dialogue by their name and practice with classmate


  
  
  Teacher gives some comment for the lesson.
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Teaching experiences :
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  _______________________________________________________________
  Day of planning : 23/8/2011
  Day of teaching : 24/8/2011
  Unit 1. HELLO(cont)
  ( period 2 )
  Aims: by the end of this lesson students will be able to:
  students can listen and introduce their names in some of different contexts
  Sts can pronounce H and I in “ Hello” and “ Hi”.
  Sentence patterns: Hello.I’m……/ Hi, I’m…..
  Materials: student’s book, cassettes/ CD
  Stages of lesson :

  time
  T’s activities
  Ss’activities
  
  5’


  7’
  5’

  8’  10’  2’

  Warm up and Review:
  Teacher calls 3 Sts and ask them introduce by themselves. Hello / Hi . I’m + name
  II>Presentation:
  1.listen and check :
  - T asks Sts look at the picture page 12 in student’s book and talks about context of the picture.
  Who are talking?/What are they talking about?
  Teacher asks Sts listen and choose the right picture.
  Teacher opens the CD two times.
  - Answer : 1. B / 2. A
  Say it right
  T reads “ H” and “I” in “ hello and Hi.
  2. let’s write
  _ Teacher asks Sts complete the sentences :
  I am ____________
  Hello. I’m ________
  3.Let’s play .
  - Teacher asks Sts draw on their hands : face with 2 eyes , 1 nose. 1 mouth and then give name for it.
  - T asks Sts let’ introduce with everybody in the class.
  - T devises class into 6 groups with each group 6 members and asks Sts practice with member in their group.
  - Teacher asks some Sts stand up and practice in front of class and asks some Sts give comments.
  4. Homework :  
  Sts introduce themselves :
  Hi. I’m Lan.


  Talk about the picture:
  In picture 1 :They are Mai and LiLi
  In picture 2 : they are Alan and Mai.
  Listen and choose the picture.


  Sts repeat


  Complete with their real name.
  2 Sts stand up and read aloud.


  Draw and say .


  Practice

  Stand up and say.
  
  Teacher gives some comments for the lesson((2’)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Teaching experiences :
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ______________________________________________________________________
  Day of planning : 25/8/2011 week 2
  Day of teaching :27/8/2011
  Unit 1: HELLO (cont )
  Period 3 ( 1)
  Aims: By the end of this lesson students will be able to:
  Sts can listen and familiarize with friendly greeting when the
   
  Gửi ý kiến